EST RUS

Ahja Valla Tuglase Muuseum

«Väike Illimar: selged pildid lapsepõlvest»

“Väike Illimar” on üks eesti kirjanduse tähtteoseid. Kirjanik Friedebert Tuglas kirjutas Illimari raamatu viiekümneaastaselt ja on lisanud sündmuste sekka vanainimesetarkust. Kui Tuglas kirjutas Illimari lood, oli tema kirjanikuks olemise kõrgaeg juba ammu möödas. Kirjutas ta üldse  40 novelli, kaks romaani, reisikirju ja kriitikat. Tegemist oli eeskätt ühiskondlikult ja kirjanduseluliselt aktiivse autoriga.

Mõneti on Tuglas erandlik nähtus meie kirjanduspildis: mees oli erudiit. Ta on olnud läbi aegade ainus Eesti teaduste akadeemia liige, kel ei ole kõrgharidust. Tuglase haridustee piirnes gümnaasiumiga, kuid vaatamata sellele on teda tituleeritud eesti kirjanduse paavstiks ja eesti kultuurimetsade isahirveks.

Friedebert Tuglase loomingut võib pidada mõneti elitaarseks, seda eeskätt sümbolistliku ja ülipoeetilise kirjeldamisviisi tõttu. Tuglase sõnavara on väga rikas.

Kirjanik kirjeldab hetki, vaikust, ajas peatumist, mitte niivõrd sündmusi ja edasiruttamist, mida kiirustaval inimesel on parem lugeda. See just teebki Tuglase oluliseks.

Tuglase ainulaadsusele ja eesti keele maksimaalsele kasutamisoskusele polegi ehk meie kirjanduses võrdset kõrvale panna.


Voog. Tee ise koduleht!