EST RUS

Ahja Valla Tuglase Muuseum

MTÜ Ahja Kultuuriselts Aya Häärber loodi 2007.aastal pärast meie mõisahäärberi põlengut. Pisikeses vallaski on inimesi, kes hoolivad meile jäetud pärandist ja kohaliku kultuurielu elavdamisest – mõned neist ongi koondunud Aya Häärberi nime alla. MTÜ Aya Häärber juhatusse kuuluvad Kadri Ugur, Aili Siitoja ja Tiia Jõgi. Seltsi kodulehekülge haldab Kadri Ugur.
http://ayahaarber.wordpress.com/
Nimekuju Aya käib Ahja kohta kroonikates ning saksakeelsetel kaartidel. Kasutame seda oma mittetulundusühingu nimes, et luua kontakti mitme erineva AJAga.
Voog. Tee ise koduleht!