EST RUS

Ahja Valla Tuglase Muuseum

Arvan, et ka Teil on ette tulnud olukord, mil tundsite, et võtaks ette midagi huvitavat, ent takistuseks saab kahtlus – kes minu ideega kaasa tuleb?

Enamasti sõltub millegi toimumine  just nimelt paljudest erinevatest inimestest, nähtustest, ideedest ja soovidest, mis ühendavad jõu. Jõu midagi korda saata!

Nii mõtles 2002. aasta talvel ka Evely Otsa, kes sellel ajal õppsi Viljandi Kultuuriakadeemias. Tal tekkis idee luua MTÜ, eesmärgiga aktiviseerida Ahja valla elanike omaalgatust, st muuta siinne elu huvitavamaks, mitmekesisemaks. MTÜ võimaldab seda suurepäraselt, ühendades inimesi ideoloogiliselt ja võimaldades erinevatele projektidele juriidilised alused.

Õppisin ka ise sellel ajal Tallinnas turismiettevõtlust ning asusin tööle  osalise koormusega Ahja raamatukogus, kus puutusin kokku paljude huvitavate inimestega.  Võib olla just pealinna elu ja koolitöös kogetu, panid mind mõistma, kuivõrd kena ja võimalusterohke koht Ahja tegelikult on. Meil on ju ainult meile omased traditsioonid, igale külale omased tekkelood ja pajatused, palju huvitavaid inimesi (toredaid, hakkajaid noori, tänu kellele antud MTÜ suuresti ka loodi) ja kaunis loodus!

Esimene MTÜ loomise teemaline kokkusaamine toimus juba 2002.a lõpus, kuhu kogunesid 10 Ahja aktiivsemat inimest. Koos leiti, et MTÜ on tõepoolest vajalik. 2003. a. veebruaris teatas Evely pidulikult, et MTÜ AVAR (hellitusnimega Tuglase Sõprade Selts) on ametlikult registrisse kantud ja kõik, kes põhikirjale alla kirjutasid, on selle täieõiguslikud liikmed.

Meie eesmärgiks on Ahja Vallas elavate ning siit pärit inimeste omaalgatuse edendamine traditsioonide, kultuuri, hariduse, sotsiaal- ning turismi valdkonnas.

Meie tegevuse põhisuundadeks on Fr. Tuglase pärandi elavdamine ja populariseerimine, koolituste-seminaride korraldamine, kultuuri, haridus-ja spordiettevõtmiste korraldamine.

2004 aasta augustist olen ka muuseumi perenaine ning hea meel on tõdeda, et omalegi märkamatult on kaks toredat ettevõtmist nagu muuseum ja mtü ühise  eesmärgi  nimel käed ühendanud.

Senised tegevused on haaranud kogu valla külad –varakevadised  koristuspäevad, lastekaitsepäev, kevad-mihkli- jõululaadad, käsitööpäevad, kaunima jõulukaunistuse konkursid, on valminud infovoldikud jne. Eks teate omast käest, et mtü rahvas töötab tavaliselt hilisõhtuti peale tööpäeva ja nädalalõppudel ning paraku kiires elutempos väsime ja kurname end liialt. Selle tulemusena on meie ühingust paljud lahkunud ja paljud ka juurde tulnud.

Inimesele on omane tegutseda ja paraku ka väsida, kui tal ei ole võimalust oma vaimu pidevalt värske hoida , õppida ja areneda. Inimesed vajavad motiveerimist ja tunnustust. Läbi erinevate tegevuste on tihti tunda ka usaldamatust ja kriitikat tegijate suhtes.

Sõbralikul sõnal ja nõuandel ning mõistval suhtumisel on siinkohal suurem kaal kui oskate arvata, sest meie seltsi (MTÜ AVARA) lugu on meie ühine lugu meie soovidest, ootustest ja saavutatust. Seetõttu  eriliselt hea meel on kuulda, kui inimesed, ka need, kes otseselt meie seltsitegevustes ei osale, tunnistavad, et Ahja muutub iga päevaga kaunimaks ja meeldivamaks nii et siin on hea elada.

Katrin Roositalu, asutajaliige

Voog. Tee ise koduleht!