EST RUS

Ahja Valla Tuglase Muuseum

Projekt "Kuni su küla veel elab...I"  - toetab Kohaliku Omaalgartse Programm 14325.-
Projekti üldeesmärk : Kohaliku elukeskkonna parendamine läbi õppe- ja ühisettevõtmiste,  sotsiaalse elanikkonna kaasamine.

Projekti otsesed eesmärgid: Ühistegevuseks vajalike vahendite soetamine; Heakorratööd – kevadkoristustalgud; Maltsapõllu likvideerimine ning külaplatsi väljaarendamine; Õppepäeva korraldamine, millele järgneb praktika; Ühisürituste korraldamine, külaseltsi motiveerimine;"Teeme ära 2010" -     http://talgud.teemeara.ee/events/kuelaseltsi-kuelaplatsi


Vaata tegemisi ja fotomaterjali siit: http://ahjamuuseum.edicypages.com/blog/article-1

Projekt "Esimene ühine südasuvesündmus" - toetab Kohaliku Omaalgatuse Programm.
Kivimaja Külaseltsi Esimene Koguperepäev leiab aset 27. augustil. Päeva veedame koos endiste ja praeguste Kivimaja elanikega, sõpradega, kes meie ettevõtmistes abiks ja toeks on olnud, kodukanti kalliks peavad ning üheskoos küla asja ajavad.  Kogupere külapäev on tasuta, küll aga korjame isekeskis supiraha ning palume sponsorlust. Päev  plaanib meelelahutuslikke võistlusmänge, toimub täika naabrilt naabrile, naised keedavad pajatäie külasuppi ning  keerutame veidikene lõkke ümber jalga. Muusikat teevad vennad Mesikäpad. 

Hämaruse saabudes süütame kogukonnaga teeküünlad Atria As Ahja vorstitsehhi viival teel.  Muinastulede süütamise traditsioon on tavaks augustikuu viimasel laupäeval. Traditsiooni kandvaks ideeks on ühtsuse propageerimine Läänemere ranna- ja maarahva seas, maaelu edendamine, kultuuripärandi säilitamine, erinevate maapiirkondade omavahelise läbikäimise ja koostöö arendamine. Meie Külaseltsi suurim soov on, et taas käivituks hoonetekompleksis ettevõtlus ja elu ning kohalikku elukeskkonda poleks kaunistamas mahajäetud „tondilossid“.   Idee haakus meie Külaseltsile läbi sädeinimese ja „külaliigutaja“ Heldur Kotovi,  Lobotka külast, kes kannab traditsiooni oma külas juba aastaid.

2010  KOP II taotlusvoor "Kuni su küla veel elab"  16336 eek = 1044,06€
Voog. Tee ise koduleht!