EST RUS

Ahja Valla Tuglase Muuseum

Puu, mille oksake olen

Öeldakse, et aeg teeb oma tööd. Maakohtades avaldub see tihti selles, et talud jäävad tühjaks, sest vanad lähevad manalasse. Paremal juhul võtavad noored majapidamise üle. Mõlema juhuga kaasneb pahatihti, et väärtuslik vanavara - dokumendid, kaardid, fotod, diplomid ja aukirjad, talu tootmisriistad ja -vahendid, majapidamisesemed jpm. - läheb kaduma. See põletatakse ära kui mittevajalik või teevad närilised ja koid selle kallal oma hävitustööd. Palju loetletust iseloomustab aga meie esivanemate elu-olu ja on seepärast väärt säilitada muuseumis.

Üleskutse valla vanadele ja noortele, külalistele ja kohalikele: pakkuge muuseumi tarbeks säilitamist väärivat vanavara kõige laiemas tähenduses, või ärge seda vähemalt hävitage! Kui fotodest, diplomitest, kaartidest jm. on kahju ilma jääda, meil on võimalus neist teha koopiad ja ärakirjad. Ootan ka kirjapanekuid endisaegse elu-olu kohta (näit. igasugused tööd, pereelu, laste mängud ja kooliskäimine, kombed, uskumused, ravitsemine, erilised inimesed või sündmused jne. jne.).

Muuseum ootab huvilisi ja koostööettepanekuid, et muuta muuseumielu huvitavamaks ning mitmekesisemaks.  Kui omad huvitavaid esemeid või tead kodukohaga seotud kireva elulooga persooni, kes võiks laiemale üldsusele huvi pakkuda ning kellest võiks kokku seada isikunäituse - anna lahkesti teada. Ehk on olemas kogutud kroonikaid, fotosid ning videosalvestisi hilisemast ajast -seltside, ringide tegevusest. Kõik ettepanekud on teretulnud.

Ootan aktiivset kaasalöömist!

Kõike kaunist ja häid soove, kohtume muuseumis!

Katrin Roositalu, muuseumi perenaine

Voog. Tee ise koduleht!