EST RUS

Ahja Valla Tuglase Muuseum

UÜ Andrus Grupp

Septikute ja mahutite müük, imb- ja filterväljakute ehitus, biopuhastite paigaldus, kanalisatsiooni- ja veetrassid, drenaaž, sadeveesüsteemid, trasside liitumised, vundamendid

Tehase 1a, Ahja vald

Tel: 5049754
E-post: kanalisatsioon@planet.ee

Koduleht:http://kanalisatsioon.planet.eeVoog. Tee ise koduleht!