EST RUS

Ahja Valla Tuglase Muuseum

Meistriks saab harjutades, õppimine võib saada harjumuseks.

7. detsember 2009, ahja muuseum, Kommentaarid: 0

Räpina Rahvakooli direktori  Mati Kirotari eestvõttel sündis projekt: „Vabaharidus ratastel”, mille üheks koolituskohaks sai eelnevate kokkulepetega ka Ahja vald.Mati sõnul nõudis keraamika koolituskursuse tegemine väljaspool Rahvakooli  erinevat töökorraldust ja tehnoloogiaid. Projekti käigus tehti kohapeal valmis savist ese, seejärel rändas see  koos õpetaja Deevi Pillmaaga ja koolituse korraldajaga Räpina Rahvakooli esmapõletusahju.  Mõni aeg hiljem toodi esemed tagasi nende loojate juurde, kes loodule kena värvilise ilme andsid.  Seejärel rändasid glasuuritud esemed  Räpinasse teistkordselt põletusahju. Vaat niipalju tööd on tarvis teha, et valmiks keraamiline ese või keraamiline suveniir! Osalejad valmistasid väga erinevaid esemeid - küpsisealuseid, vaase, kruuse, seinakaunistusi, uksesilte ja  keraamilisi pildiraame.

Keraamika õppimine on eneseavastamine läbi käelise tegevuse. Koolitaja sõnul kujunes Ahja vallas sõbralik õppijaterühm tänu kohapealsele noortekeskuse juhile Piretile.  Selles rühmas said kokku nii koolinoored, tööinimesed ja pensionärid - kokku 17 osalejat. Koolitaja arvates oli  kõige olulisem see, et õpirühmas hakkasid koos emadega käima ka nende lapsed. Selline koosseis osutus väga efektiivseks, osavõtjad said tunda eneseavastamise rõõmu ja vastastikust toetust. Tähtis oli, et õpiti üksteiselt, ning ka tagasihoidlikuma loomuga osalejad said juurde loomisjulgust ja energiat.  Igas uues tegevuses avastame endas uusi tahke ja iga koolitusega suureneb enesekindlus ning toimub isiksuse areng. Vabahariduse juhtmõte ongi, et leiaks aset inimese areng õppimise kaudu.

Veel viimaseid päevi, st. 15. jaanuarini saab näha meie tublide keraamikute töid Ahja Tuglase muuseumis.

Loovusel on oluline roll igas edukas saavutuses. On see siis suhe kliendiga, raha taotlemine tegevusteks või toimetulek iseendaga igapäevaelus.  Koolituskeskuse Tõru lektorid Erle Nõmm ja Reet Valgmaa jagasid sellelaadset õpetust Ahja muuseumis aasta kolmel viimasel kuul.   Tänapäeva kiire elutempo viib meid ootamatutesse olukordadesse, ega anna hõlpu pingelises päevatöös. Et säiliksid tervis, töötahe ja head suhted, peab meil olema hea eneseregulatsioonivõime. Selleteemalisel kursusel osales meil üle kahekümne inimese.  Õppijaid oli nii meie- kui naabervallast ning kaugemaltki.  Muuseum on püüdnud anda panuse kodukandi rahva teadlikkuse tõstmiseks nii tänapäevase elukeskkonna varjatud külgedest, kui ka meis endis olevate väärtuste mõistmiseks.  Tänaseks on muuseumi vahendusel täiendanud teadmistepagasit ning omandanud tunnistused 37 osalejat.  Huvitavaid enesetäiendus- võimalusi ja mõnusaid vabaajategevusi soovime  pakkuda õpihimulistele ka edaspidi.

Aitähh kõigile koolitajatele, õppijatele ja sõpradele. Muuseum soovib huvitavat alanud aastat, uusi kohtumisi ning meeldivat koostööd.  

Tähelepanu! Konkurss  Ristsõnade Meistrile!

Ahja Tuglase Muuseum kuulutab välja auhinnalise ristsõnade meisterdamise konkursi.

Nõuded: enamus küsimusi käsitlevad kodukoha paiku, sündmusi, Ahjaga seotud inimesi ja olustikke;  suurus A4 lehel, eraldi lehel kaasa lahendus; koostaja nimi, vanus, kontaktandmed.

Vanuserühmad jagunevad: 10-17a.; 18-29a.; 30 +a. Tähtaeg 1. märts 2010.

Silmapaistvamad ja tabavamad tööd avaldatakse valla teabelehes kus lugejal on võimalus pead murda ning õiged lahendused leida. Ristsõnad tuua/saata paberkandjal

Tartu mnt. 21

Ahja 63710

või saata failid e-postiga ahja.info@mail.ee

Tulemused avalikustatakse 3. märtsil muuseumis, pidulikul 5. sünnipäevaüritusel.

Löö julgesti kaasa, harjutamine teeb meistriks!

Kommentaarid: 0

Lisa kommentaar

Email again:
Nimi
E-mail
Kommenteeri
Voog. Tee ise koduleht!