EST RUS

Ahja Valla Tuglase Muuseum

2.märtsil 1886 sündis Tartumaal Võnnu kihelkonnas Ahja mõisa  puusepa peres teise pojana Friedebert Mihkelson, hilisem rahvakirjanik Tuglas. Ahjal möödusid poisikese esimesed eluaastad. Kuigi pere kolis üheksa aastat hiljem Ahjalt ära, on siin elatud lapsepõlveaastad Tuglasele olulised olnud.

"Väike Illimar, kaua olen ma sinust eemal olnud ja su peaaegu unustanud. Kuid nüüd sattusin ma jälle neile maile, kus sa kord muiste liikusid. ". ......"Ja nii oli õnnelik ka su elu ses nüüd juba olematus majas olematu järve kaldal. Pane käed silme ette ja tuleta meelde! Sule kõrvad ja kuulata! On, nagu kohiseks kuldne jõgi kauguses...".                                                        (Fr. Tuglas "Väike Illimar")

1937.aastal ilmus Friedebert Tuglase romaan "Väike Illimar", mis jäädvustas 19.sajandi viimase veerandi mõisamiljöö oma huvitavate inimtüüpidega. Kõige rohkem on Tuglas oma lapsepõlvemälestusi jäädvustanud raamatus “Väike Illimar” ja tänu sellele tuntakse Ahjat väikese Illimari maana.

15.aprillil 1971 Friedebert Tuglas suri. Sama aasta 12. novembril istus Ahja kooli õpetajate toas grupp õpetajaid ja tehti plaane, kuidas saaks kujundada Ahjal Tuglase memoriaalala ja luua endisesse mõisa häärberisse Tuglase tube, esialgse arvestuse kohaselt kolm: üks Friedebert Tuglase elu ja loomingu tutvustamiseks, teine kirjaniku autobiograafilise romaani “Väike Illimar” nimikangelasele, kusjuures rõhk oli pandud tolleaegsele ruumisisustusele, kolmas aga kajastagu ajalooliste ja nüüdisaegsete sündmuste poolest rikast Ahjat, samas arvati et võiksid vahelduda näitused. Ekskursiooni marsruut oli Ahjal juba välja kujunenud, vaatamisväärsusi rikkalikult. Kujundatav ruumiline ekspositsioon pidi olema aga sissejuhatuseks väikese Illimari paikade külastajatele. Esimese toa loomisega taheti valmis jõuda kirjaniku 86. sünniaastapäevaks, millega saadi ka hakkama, sest tegevusse rakendus palju õpetajaid kirjandusõpetaja Kaleph Jõulu eestvedamisel.
Ruumiks kasutati alumisel korrusel olevat endist mõisa teenijatüdrukute tuba. Ruumi remontis ja vastava sisustuse (virtriinid) kinkis Ahja kolhoos. Samal aastal anti ka Ahja keskkoolile Fr Tuglase nimi.   

Ahja ja "Väikese Illimari" maa on sünonüümid.  Jah,  Ahja oli Tuglasele tema kõikide teede alguspunkt.

"Kaks punkti näivad mulle looja, kunstniku, kirjaniku elus kõige mõõduandvamad olevat: tema varane lapsepõli ja kitsamas mõttes see ajajärk, mil ta oma tööd loob. Lugemata niidid ühendavad teda lapsepõlvega."         (Fr Tuglas "Juhan Liiv")

Ahja mõisa häärberi sulgemiseni (1996) võis külastada Tuglase memoriaaltuba, kus sai ülevaate nii kirjaniku elukäigust kui ka Illimariga seotud paikadest...

...Olude sunnil ligi 10 aastat suletud olnud Tuglase toad ärkasid uude ellu.  02. märtsil 2005. aastal, Tuglase 119. sünniaastapäeval taasavati Ahja valla Tuglse muuseum.

Voog. Tee ise koduleht!