EST RUS

Ahja Valla Tuglase Muuseum

Fr. Tuglasele pühendatud omaloominguvõistluse juhend  

  1. Omaloominguvõistlusel võivad osaleda kõik Põlva maakonna üldhariduskoolide õpilased .

  2. Konkursitööd tuleb esitada paberkandjal ja saata postiga aadressil:                    Tuglase konkurss, Ahja KK, Tartu mnt. 23, Ahja Vald 63710, Põlvamaa

  3. Lisaks kogub juhendaja õpetaja kokku oma õpilaste tööd ja /või kõik tööd koolist, mis saadetakse omaloomingukonkursile ning saadab ka CD-l meile.

  4. Iga esitatav töö peab sisaldama nii autori nime , juhendaja nime, töö pealkirja, olema trükitud (võib lisada juurde illustratsioone), kui ka vanuserühma ja tekstiliiki, millise žanri alla töö kuulub.

  5. Õpetaja peab eelnevalt oma klassis välja selgitama kolm parimat tööd ja alles siis need võistlusele osalema saatma, st. maksimaalselt kolm tööd ühest klassist.

  6. Arvesse tulevad tööd, millel on maksimaalselt kaks autorit. Suuremate kollektiivide töid žürii ei hinda.

  7. Võistluste tulemused kuulutatakse välja Fr. Tuglase nim. Ahja KK aupäeval (s.o. 2. märtsi paiku).    Juhised Ahja keskkooli leheküljel: http://ahja.edu.ee/tuglas/konkurss.html 

Voog. Tee ise koduleht!