EST RUS

Ahja Valla Tuglase Muuseum


29.04.2004      Hasartmängumaksu nõukogu, Kultuuriministeeriumile   Illimari sammud Tuglase muuseumis. VALD (Katrin)            40810 = 7000.-

29.04.2004      Põlva Talurahva muuseumile, edasi pingereas 14.05.04 Kultuuriministeeriumile. (Kultuurimin. Koha-ja väikemuuseumite toetus)           Tuglase muuseumi ekspositsiooni loomine. VALD (Katrin)            5400.-= 5400.-

18.08.2004      Eesti Kultuurkapitali sihtkapital, rahvakultuur    Illimari sammud Tuglase muuseumis. VALD (Katrin)            9200.-= 5000.-

18.08.2004      Eesti kultuurkapital, Põlvamaa ekspertgrupp    Illimari sammud Tuglase muuseumis.  VALD (Katrin)            7000.-= 2000.-

08.12.2004      MESA (maaelu edendamise sihtasutus)            Infopunkti teabetoa loomine. MTÜ (Katrin)  92131.20       =   0

18.11.2004      Eesti Kultuurkapitali sihtkapital, rahvakultuur    Ahja ajalooliste mälestuste päästmine. ERAISIK (Katrin)       21447.90     =    0

11.11.2004      KOP    Kauniskodu@ahja.tulekaema. MTÜ (Piret ja Katrin)  28608  = 13000.-

KOKKU 204597.10 = 32400; MUUSEUMILE   =  19400.-

29.03.2005      KOP    Kauniskodu@ahja.tulekaema. MTÜ (Piret ja Katrin)  238025800.-

31.03.2005      Hasartmängumaksu nõukogu, Kultuuriministeeriumile   Tuglas_Ahja@väikeillimar.kohtumispaik. VALD (Katrin)            168067000.-

13.04.2005      Hasartmängumaksu nõukogu. Sotsiaalministeerium.     Vanad ja kobedad, noored ja nobedad käsikäes. MTÜ (Piret)     243258106.-

09.05.2005      Põlva Talurahva muuseumile, edasi pingereas 14.05.05 Kultuuriministeeriumile. (Kultuurimin. Koha-ja väikemuuseumite toetus)           Mõnusad muuseumitunnid (tumbd, kirjutusalused). VALD (Katrin)            11595  = 11595.-

27.04.2005      Avatud Eesti Fond. Kodanikeühenduste ja koolide koostööprojektide ideekonkurss          Koduloouurijate järjepidevuse arendamine (valminud pastakad, märgid ja kruusid). MTÜ (Katrin)  9605   =  9605.-

11.05.2005      Eesti kultuurkapitali sihtkapital  Infovoldiku ja postkaardi trükkimine. VALD (Katrin)            13915  = 4000.-

11.05.2005      Eesti kultuurkapitali sihtkapital  Infovoldiku ja postkaardi trükkimine Sihtstipendium autoritasu (Katrin).             3000  =   3000.-

11.05.2005      Eesti kultuurkapital, Põlvamaa ekspertgrupp    Voldiku-postkaardi kujundus , trükiks ettevalmistus. VALD (Katrin)            2034   =  1500.-                                         

11.05.2005 Avatud Eesti Fond.   Puu, mille oksake olen MTÜ (Katrin)  5110   = 0

11.08.2005      Avatud Eesti Fond BAPP        Tea ja tunne suhtluskoridor. MTÜ (Katrin)  5000.-  = 5000.-

30.09.2005      KOP    Sellel talvel mägi Muhamedi juures. MTÜ (Katrin)  19170.- =     15000.-

30.09.2005      KOP    Noortebändide õhtu AHJA ROCK 2006 tuntuks üle Eesti. MTÜ (Anne)    3000010000.-

KOKKU 164362 = 80606;  MUUSEUMILE            56700

16.12.2005 uuesti 02.2006SA Eesti Hollandi Heategevusfond       Töö-esitlusvahendid, vitriinid. MTÜ (Katrin)  250000

11.01.2006      Maaelu Edendamise Sihtasutus.  Maaelu väärtused läbi enese teostuste. MTÜ (Katrin ja Piret)  29500  = 5000.-                                             

12.01.2006      Siseministeerium. Kohaliku omavalitsuse ja regionaalhalduse osakond     Ahja Vabatahtliku Aktiivse Rahva peakorter tuntuks üle Eesti. MTÜ (Katrin)  894490

31.03.2006      KOP    Kümnes Akste järve 10. veepidu. MTÜ (Anne)    29200  = 29200

23.05.2006      Põlva Talurahva muuseumile, edasi pingereas 06.06.2006 Kultuuriministeeriumile. (Kultuurimin. Koha-ja väikemuuseumite toetus)           Tassikeste pajatused. VALD (Katrin)            10338  = 10338

26.04.2006      Avatud Eesti Fond. Kodanikeühenduste ja koolide koostööprojektide ideekonkurss          “Kool kui kohaliku elu keskus”. MTÜ (Katrin)  150000

18.08.2006      Eesti Kultuurkapital  Väikese Illimari maketi koostamine  15000.- =     15000.-

30.08.2006      Hasartmängumaksu nõukogu    “Ajateejuht”. VALD (Katrin). 14440.-5000.-

26.09.2006      KOP    MÄLETAME – Meie Äratame Läbi Esivanemate Tegude Ahja Mälestused Elule . MTÜ (Katrin)  28300.-     =       24300.-

27.09.2006      KOP    “Ahja Rock tuntuks üle eesti”. MTÜ (Anne)    15000.-      =     12500.-

KOKKU 271227 = 101338;  MUUSEUMILE                 54638.-

12.01.2007      MES    Ahja, see on mu kõikide rännakute lähtepunkt MTÜ (Katrin)   41600.-     =      15000.-

20.01.2007      Lõunaeesti keel ja kultuur         Ahja kroonika digitaliseerimine. VALD (Katrin)            14270.-           Ei toeta

12.04.2007      KOP    Ahja-see on mu kõikide rännakute lähtepunkt MTÜ (Anne)     24980.-      =     24980.-

14.04.2007      KOP    Käsitöökoda-ELUKESTVA ÕPPE KESKUS MTÜ (Piret)   29240.-   =        20000.-

14.04.2007      AEF     Tahan isaga mängida MTÜ (Piret)        10058.-    =       10058.-

19.05.2007      KULKA Põlvamaa      Käsitöötubade korraldamine Ahja kodukandipäevadel MTÜ (Piret)    3000.- = 3000.-

22.05.2007      Põlvamaa Partnerluskogu / Noorteaktiivi programm     Õpime tegevuse kaudu MTÜ (Piret)    7380.-6000.-

22.05.2007      Põlvamaa Partnerluskogu /Noorteaktiivi programm      Ahja on mu kõikide rännakute lähtepunkt MTÜ (Piret)  7065.-= 6000.-

27.06.2007      Põlvamaa Partnerlusprogramm / Turismiinvesteeringute ettevalmistamise programm     Ahja valla Tuglase muuseumi väliruumi kujundamise haljastusplaan MTÜ (Katrin)9500.- = 9500.-

19.08.2007      KULKA Põlvamaa      Ahja kroonika, Gustav Kooskora kodu-uurimusliku töö digitaliseerimine. VALD (Katrin Ain)      14270.-       =    Ei toeta

27.09.2007      KOP    Ahja Rock 2008 MS: Eesti vabariik 90 MTÜ(Anne)   22950.- =    12500.-

28.09.2007      KOP    Ahja elukestva õppe keskuse õpitingimuste parandamine MTÜ (Piret)16990.-   =        16990.-

07.11.2007      KULKA Põlvamaa      Muuseumi meistrituba-lapse omatehtud jõulukaart või jõuluehe VALD (Katrin)            3500.-= 2000

19.11.2007      KULKA Põlvamaa      Toetusstipendium Ahja kroonika digitaliseerimiseks Kadri Ugurile VALD (Katrin Ain)     8790.-= 8790.-

2007    Leader /Pria     Virtin Sohvi varakambri üllatused – puidust viidad käsitöökojale, fototööd MTÜ (Piret)          4400   =         4400

KOKKU 217993 = 139218; MUUSEUMILE                  35290

2008    KULKA Põlvamaa      Eelkooliealiste laste mängu-laulurühma Kukupai esinemisriieteks materjali ostmine MTÜ (Piret)  ?      =    500

2008    KULKA Põlvamaa      Muuseumi  lasteloovus-kunstiring VALD (Katrin)   2000 =2000.-

2008    Hasartmängumaksunõukogu-Kultuuriministeerium        kultuurilaager lastele VALD (Katrin)    7000  =  Ei toeta

2008    Hasartmängumaksunõukogu – Teadus- ja haridusministeeriumAH-OI/Ahja Haridus – Osake Ilumeelt/ VALD (Katrin)          11500 = 9000

2008    Hasartmängumaksunõukogu –Sotsiaalministeerium       AhjaLaste LovusLaager VALD (Katrin)          17600Ei toeta

2008    /Kohaliku Omaalgatuse Programm/      „Õpime tegevuste kaudu“ 2008.a – eesmärk sotsiaalse kapitali tugevdamine, õppereisina.    MTÜ (Piret) 10000 =10000                                             

2008    KOP    „AhjaLaste LoovusRing“ - eesmärk kohalikul kultuuri- ja ajaloopärandil põhinevate ürituste korraldamine. Koostöös Ahja valla Tuglase muuseumiga ringi läbivaks teemaks on Tuglas – kodukandi kultuuripärandi võtmeisik. MTÜ (Katrin)   15750 = 15750

KOKKU   ?  = 37250; MUUSEUMILE         26750

2009    / Leader projekt, PRIA /2009.a.          „Aktiivne ja ettevõtlik Ahja noor“ – eesmärk, sotsiaalse kapitali tugevdamine ning noorte kaasamine.  MTÜ (Piret)   2471324713

2009    KOP I voor     Kui väike Illimar kohale jõudis, oli juba suur tegevus käimas MTÜ (Katrin)     26417  = Ei toeta

2009    KOP I voor     MTÜ (Piret)     ?       =    Ei toeta

2009    KOP I voor     V Mõtsküla külapäev, laululava ehitus MTÜ (Anne)     18000 = 18000

2009    01.08.09.Põlva Talurahva muuseumile, edasi pingereas 12.08.09 Kultuuriministeeriumile. (Kultuurimin. Koha-ja väikemuuseumite toetus)           Viis aastat linnulennul – videokaamera-fotoka ost, fototööd viiendaks sünnipäevaks VALD (Katrin)   21737Ei avanenud

2009    PRIA/2009 Külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetuste meede 3.2 - Eesti maaelu arengukava 2007-2013, ühise põllumajanduspoliitikaga kaasneva maaelu arengu toetuse raames.            Ahja mõisapargi korrastamine ja kõlakoja ehitamine“ MTÜ (Mart, Ülle, Eha, Piret, Juta, Katrin, Kaire)        613 100     =      613 100

2009    KULKA Rahvakultuur. IV jaotus Ahja Muuseumi 5. sünnipäeva tänuüritus          Heino Seljamaa Teater Kohvris, Pildiraamid, näitus. Vald(Katrin)        7350     =       Ei toeta

2009    KULKA Põlvamaa ekspertgrupp. Ahja muuseumi 5. sünnipäeva tänuüritus           Fotomaterjali ilmutamine, raamatupoe kinkekaardid. Vald (Katrin)      2750      =      2000

2009    EAS Külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetus     Ahja aleviku staadioni renoveerimine MTÜ (Mart, Ülle, Eha, Piret, Juta, Inge, Kaire, Katrin)    =     Ei toeta

KOKKU              ? =         672138     muuseumile 2000

2010    Sotsiaalministeerium. Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa aasta projektikonkurss          Motivatsiooniprogramm „Ma olen siiski vajalik“ MTÜ (Katrin)     46892  = Ei toeta, taotluste arv oodatust mitmeid kordi kõrgem.

2010  Eestimaa Kultuurkapital - Rahvakultuuri projekt  I jaotusvoor "Seljakotid Selga...matka korraldamine Väikese Illimari radadel" muuseum (Katrin)= Ei toeta sellest taotlusvoorust

2010  Eestimaa Kultuurkapital - Rahvakultuuri projekt   I jaotusvoor      "infovoldiku "Kodukandi kajastused" trükkimine" muuseum (Katrin) = Ei toeta

2010    KOP II  voor "Sulemehe puhkenurk"  MTÜ (Katrin) 18030.- = Ei toeta vahendite puudumisel

2010  Eestimaa Kultuurkapital - PÕlvamaa Ekspertgrupp   IV jaotusvoor  muuseum (Katrin)    "FotoKroonika"  = Ei toeta

KOKKU =

2011 Muuseumi väliruumi arendamise jätkuprojekt - Põlvamaa Partnerluskogu  20021.95€

2011 Järjehoidjakomplekt välinäituse põhjal „Eesti kirjanikud karikatuuris“ - Põlvamaa ekspertgrupp 200 €. Eesti kirjanike muuseumite ühisprojekt kogumaksumusega 2430.44

2011 Fotonäitus "Tagasi kodukanti" 2012.a. kalendris - Põlvamaa ekspertgrupp 100€. 

KOKKU = 20321

2012  Põlvamaa KULKA "Kunsti-käsitööring Kullaketrajad"  300€

2012 Eestimaa KULKA "Kunsti-käsitööring Kullaketrajad"  407.04€  = 0

2012 Põlvamaa KULKA "Tuglas kodukandis - suvelavastus Felix Ormusson" 250€

2012 Põlvamaa KULKA "  TÕNi nädal "Õige aeg on õppida" valmistame postkaarte 100€ + MTÜ AVAR 25€

2012 Põlvamaa KULKA Näitus "Euroopa kirjanduslikke karaktereid"  150€. EKMÜ ühisprojekt kogumaksumusega 2800€

KOKKU = 825€

Voog. Tee ise koduleht!