EST RUS

Ahja Valla Tuglase MuuseumFriedebert Tuglas Ahjal, juuli 1938. Foto: C. Sarap, allikas
KM EKLA B-119:118

Tulevane kirjanik, kelle nimeks kanti kirikuraamatusse Wridebert, sündis Ahja mõisa puusepa perekonnas 2. märtsil 1886. Üheksa aastat, 1895. aasta jüripäevani, on Tuglase elu seotud Ahja mõisa ja selle lähima ümbrusega. Ahja mõisa ja selle ümbruse kaunis loodus jäi alatiseks meelde, paarsada mõisa lähikonnas liikuvat inimest andsid iga päev midagi uut ja huvitavat.

Romaan ”Väike Illimar”, mille Tuglas avaldas rohkem kui kümme aastat kestnud vaikimise järel ilukirjanduse alal, tähistab võrrelduna tema varasemate impressionistlik-fantastiliste novellidega järsku pööret uusrealismi suunas.

See pooleldi autobiograafiline, mahult kõige ulatuslikum Tuglase ilukirjanduslik teos kujutab ühe passiivse, aravõitu, ent suure kujutlusvõimega varustatud eelkooliealise poisi, väikese Illimari elu ühe aasta jooksul Lõuna-Eesti mõisaolude taustal Ahjal.

Aga väikese Illimari isiksusse kitsamalt puutuvate sündmuste ja tema siseelu jälgimisest tähtsamaks tõuseb kirjeldavale mõisamiljööle iseloomulikkude tüüpide ning nähtuste vaatlus. 

F.Tuglas meenutab muljeid oma varasemast lapsepõlvest ja nende kajastusi hilisemas loomingus: http://www.filmi.arhiiv.ee/naitus/lugemisaasta2010/03_tuglas_under/kylas_vaikesel_illimaril.mp3

Kui selle raamatu oled läbi lugenud-siis orienteerud Illimari looduse õpperajal kirjaniku värvikates poisipõlvepaikades ning oskad ette kujutada sündmusi mis raamatukangelase tegevuskohtadega seonduvad.

Olles muuseumis loetule kinnitust saanud, oskad vastata ka tunnikontrolli küsimustele ning lahkud Ahjalt targemana, kui 5. B

Voog. Tee ise koduleht!