EST RUS

Ahja Valla Tuglase Muuseum

Gustav Kooskora Ahja kroonikad  http://www.hot.ee/ahjakroonika/     

Teie ees on Ahja kroonikad, mille on kirja pannud kodu-uurija Gustav Kooskora eelmise sajandi 70.-80. aastail. Kroonika räägib keerulistest aegadest ning on ka kirjutatud keerulisel ajal. Seega on see põnev lugemismaterjal igale ajaloohuvilisele. Ent kuidas lugeda ridade vahelt? Miks on autor valinud just sellise sõnastuse? Millist ideoloogiat tekst kannab? Millistest allikatest on informatsioon pärit ning kas see on usaldusväärne? Millest kroonik ja kroonika ei räägi – ja miks? Nende kriitiliste küsimustega tegelemiseks on paljude peatükkide juurde lisatud harjutused, mida võib kasutada niihästi omaette lugedes kui kooli ajaloo ja emakeele tundides.

Voog. Tee ise koduleht!